Unsere Klassen

Jahrgang 2021-2022

1.a Klasse

 • Klassenlehrerin: Elfriede SCHATZ

 • Klassenraum: Erdgeschoss

1.a Klasse

Jahrgang 2021-2022

1.b Klasse

 • Klassenlehrerin: Christina RIEGLER

 • Klassenraum: Obergeschoss

1b Klasse

Jahrgang 2021-2022

1.c Klasse

 • Klassenlehrerin: Melanie LERCH

 • Klassenraum: Obergeschoss

1.c Klasse

Jahrgang 2021-2022

1.d Klasse

 • Klassenlehrerin: Monika ENZINGER

 • Klassenraum: Erdgeschoss

1.d Klasse

Jahrgang 2021-2022

2.a Klasse

 • Klassenlehrerin: Bettina BURGER

 • Klassenraum: Erdgeschoss

Size: 35.41 KB
2.a Klasse

Jahrgang 2021-2022

2.b Klasse

 • Klassenlehrer: Patrick ORTNER

 • Klassenraum: Obergeschoss

2.b Klasse

Jahrgang 2021-2022

2.c Klasse

 • Klassenlehrerin: Christa KARPF

 • Klassenraum: Obergeschoss

2.c Klasse

Jahrgang 2021-2022

2.d Klasse

 • Klassenlehrerin: Silke HAIDINGER

 • Klassenraum: Obergeschoss

2.d Klasse

Jahrgang 2021-2022

3.a Klasse

 • Klassenlehrerin: Johanna REIF-KORNEXL

 • Klassenraum: Obergeschoss

3.a Klasse

Jahrgang 2021-2022

3.b Klasse

 • Klassenlehrerin: Julia KINDERMANN

 • Klassenraum: Obergeschoss

3.b Klasse

Jahrgang 2021-2022

3.c Klasse

 • Klassenlehrerin: Simone RAGGER

 • Klassenraum: Obergeschoss

3.c Klasse

Jahrgang 2021-2022

4.a Klasse

 • Klassenlehrerin: Alexandra PRIMUS

 • Klassenraum: Erdgeschoss

4.a Klasse

Jahrgang 2021-2022

4.b Klasse

 • Klassenlehrerin: Katharina MACK

 • Klassenraum: Obergeschoss

4.b Klasse

Jahrgang 2021-2022

4.c Klasse

 • Klassenlehrerin: Anna JANISCH

 • Klassenraum: Obergeschoss

4.c Klasse

Jahrgang 2021-2022

4.d Klasse

 • Klassenlehrerin: Kerstin ZANGL

 • Klassenraum: Obergeschoss

4.d Klasse
Das haben Sie auf unsere Webseite vielleicht noch nicht entdeckt:

Unsere Schule